Fullmäktigeval

Här deltar du i fullmäktigevalet!

— Nu är det dags att nominera de som du vill ska representera dig i fullmäktige!

Grundförutsättningen för att kunna nominera är att du måste ha minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping.

Vem kan bli nominerad?

 • du kan nominera dig själv
 • du kan nominera en annan tillfrågad person
 • du är sedan tidigare ledamot i fullmäktige och står till förfogande för omval

Den som blir nominerad behöver uppfylla nedanstående:

 • ska ha minst en sakförsäkring* hos Länsförsäkringar Jönköping
 • ska vara myndig
 • får inte vara försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller ha förvaltare.
 • får inte vara styrelseledamot, anställd eller vara förmedlare av bolagets tjänster.
 • Får inte ha anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag som konkurrerar med bolagets.

Nomineringsperioden är öppen mellan 10 - 31 maj.

 

* Definition av sakförsäkring: Exempel på sakförsäkring är försäkring för boende, bilförsäkring, lantbruk- och företagsförsäkring. Även olycksfallsförsäkring kan räknas som en sakförsäkring. 

På vilket sätt vill du nominera din kandidat?

Du kan nominera på tre olika sätt: 

 • Du kan nominera helt digitalt genom att logga in dig via BankID,
 • Har du inte BankID kan du  via "Utskrift" nominera och då skicka in ditt förslag.
 • Du kan också via "Utskrift" lämna in ditt förslag till närmaste kontor. 

Se adresser under Kontakta oss

Har du inte BankID - det är lätt att skaffa!

 

Lär dig mer

Läs mer om fullmäktige på www.lfj.se/fullmaktige.