Fullmäktigeval

Fullmäktigeval 2022

Länsförsäkringar Jönköping är ett kundägt bolag och hos oss är det kunderna som bestämmer. Varje år genomförs val till fullmäktige där kunder väljs in som representanter i bolaget. Det sker i Jönköpings elva kommuner.

Fullmäktigevalet hålls i november 2022. 

 

Inför valet

Varje år är det val till fullmäktige där kunder väljs in som fullmäktigeledamöter för att representera övriga kunder. 

Du kan nominera dig själv eller bli nominerad av en annan sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Jönköping. Du kan även bli nominerad om du tidigare varit fullmäktigeledamot och står till förfogande för omval. När nomineringstiden är slut är det valberedningen som tar fram förslag på kandidater, vilket är underlaget för röstningen i fullmäktigevalet. Nominering sker under våren.