Fullmäktigevalet

Val till fullmäktige 2020

Länsförsäkringar Jönköping är ett kundägt bolag och hos oss är det kunderna som bestämmer. Varje år genomförs val till fullmäktige. 

Höstens val

Den 2 - 30 november 2020 genomfördes årets val. I slutet av januari kommer vi att presentera resultatet på lansforsakringar.se

Tack till alla som har engagerat sig!